Cung cấp Máy móc, nhân lực và khoan địa chất – thí nghiệm QL37 – Hải Phòng

Hạng mục: Cung cấp Máy móc, nhân lực và khoan địa chất – thí nghiệm QL37 – Hải Phòng
Tổng giá trị hợp đồng: 560.000.000
Tên cơ quan ký hợp đồng: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VNC
Khởi công: 31/10/2017

Tin Liên Quan