Đo đạc khảo sát dự án LRAM (cầu cứng) Cao Bằng và Sơn La

Tổng giá trị hợp đồng: 820.000.000

Giá trị do nhà thầu thực hiện: 856.000.000

Khởi công: 20/06/2017

Hoàn thành: 22/11/2017

Tên cơ quan ký hợp đồng: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VNC

Tin Liên Quan