Đơn vị thành viên

Phùng Huy Hiến

Kỹ sư – Trưởng phòng KS địa hình – thủy văn

Nguyễn Phú Thuyên

Kỹ sư – Trưởng phòng KS địa chất – thí nghiệm

Nguyễn Phú Hà

Kỹ sư – Trưởng phòng Dự án XD Viễn thông

Trần Quốc Ngọc

Kỹ sư – Trưởng Phòng tư vấn thiết kế

Nguyễn Thị Lan Hương

Cử nhân – Trưởng phòng đầu tư – tài chính – quản trị

 

Lê Quang Khánh

Thạc sỹ – Trưởng phòng kinh doanh

Tin Liên Quan