Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Thái Nguyên (vốn WB)

Tổng giá trị hợp đồng: 492.000.000

Giá trị do nhà thầu thực hiện: 520.000.000

Khởi công: 22/9/2017

Hoàn thành: 15/12/2017

Tên cơ quan ký hợp đồng: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cầu Đường Việt Nam

 

 

Tin Liên Quan