KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT

Một trong các thế mạnh lớn nhất của INTECHCON là khảo sát xây dựng, được trang bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để có thể thực hiện đầy đủ các công việc khảo sát của dự án, bao gồm: Điều tra, khảo sát giao thông; Khảo sát địa hình, thủy văn; Khảo sát địa chất công trình, mỏ vật liệu và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý; Điều tra, khảo sát, lấy mẫu phục vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Khảo sát các công trình: Ga, Cầu, Hầm, Đường sắt…

Tin Liên Quan