Thi công lắp đặt thiết bị 4G cho Viettel tại Cao Bằng và Hải Phòng

Tổng giá trị hợp đồng: 1.016.000.000

Giá trị do nhà thầu thực hiện: 750.000.000

Khởi công: 10/2/2017

Hoàn thành: 30/6/2017

Tên cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại KUKDONG Vietnam

Tin Liên Quan