XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Thi công lắp đặt thiết bị và xây dựng hạ tầng viễn thông là một trong các thế mạnh của INTECHCON trong những năm vừa qua. Với việc liên kết, phối hợp với một số nhà thầu trong nước và Hàn Quốc, INTECHCON đã triển khai các hoạt động lắp đặt thiết bị 3G, 4G và xây dựng trạm BTS cho Tập đoàn Viettel và Mytel (tại Myanmar)

Tin Liên Quan